POPS Music
POPS Music
POPS Music là một trong những Fanpage thuộc quyền sở hữu của POPS Worldwide. POPS Music hiện đã và đa
 • 31 people like this
 • 8 Posts
 • 3 Photos
 • 0 Videos
 • 0 Reviews
 • Entertainment
Recent Updates
 • Thêm một bản ballad chạm đến trái tim những ai đang thất tình, Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa - Quân A.P ra mắt vào lúc 20g00 ngày 08.06. Đừng bỏ qua chiếc MV thắt tâm can này nhé
  Cre: Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa - Quân A.P | Teaser Audio
  #CoAiHenHoCungEmChua #QuanAP #POPS
  ----------
  © Bản quyền của video này thuộc về Quân A.P - đối tác POPS.
  © The copyright of this video belongs to Quan A.P - a POPS partner.
  videoID:ArR2mCvetP8
  https://fb.watch/l1s4BoFVRl/
  Thêm một bản ballad chạm đến trái tim những ai đang thất tình, Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa - Quân A.P ra mắt vào lúc 20g00 ngày 08.06. Đừng bỏ qua chiếc MV thắt tâm can này nhé Cre: Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa - Quân A.P | Teaser Audio #CoAiHenHoCungEmChua #QuanAP #POPS ---------- © Bản quyền của video này thuộc về Quân A.P - đối tác POPS. © The copyright of this video belongs to Quan A.P - a POPS partner. videoID:ArR2mCvetP8 https://fb.watch/l1s4BoFVRl/
  0 Comments 0 Shares 5579 Views
 • Một đời an yên vẫn hơn, cô đơn đôi khi cũng là cần
  Cre: Cô Đơn Đôi Khi Cũng Là Cần - Lưu Hương Giang
  #MatAnhEmTimLaiThayChinhMinh #LuuHuongGiang #popsmusic #popsww
  ---------
  © Bản quyền của video này thuộc về Lưu Hương Giang - đối tác POPS.
  © The copyright of this video belongs to Luu Huong Giang - a POPS partner.
  videoID:SxlzJLElLRM
  https://fb.watch/l1s1UT9ke1/
  Một đời an yên vẫn hơn, cô đơn đôi khi cũng là cần Cre: Cô Đơn Đôi Khi Cũng Là Cần - Lưu Hương Giang #MatAnhEmTimLaiThayChinhMinh #LuuHuongGiang #popsmusic #popsww --------- © Bản quyền của video này thuộc về Lưu Hương Giang - đối tác POPS. © The copyright of this video belongs to Luu Huong Giang - a POPS partner. videoID:SxlzJLElLRM https://fb.watch/l1s1UT9ke1/
  0 Comments 0 Shares 9015 Views
 • Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỗ giấc bao đêm
  Cre: Song Ca Giấu Mặt | Tập 4
  #SongCaGiauMat #Tap4 #LieuThuocChoTraiTim #NguyenDinhVu #DuongMinh #MegaGSMusic #yeunhactrutinh
  ------------
  © Bản quyền của video này thuộc về Mega GS Music - đối tác POPS.
  © The copyright of this video belongs to Mega GS Music - a POPS partner.
  videoID:7eUEQGJZTDI
  https://fb.watch/l1s0r-zjdj/
  Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỗ giấc bao đêm Cre: Song Ca Giấu Mặt | Tập 4 #SongCaGiauMat #Tap4 #LieuThuocChoTraiTim #NguyenDinhVu #DuongMinh #MegaGSMusic #yeunhactrutinh ------------ © Bản quyền của video này thuộc về Mega GS Music - đối tác POPS. © The copyright of this video belongs to Mega GS Music - a POPS partner. videoID:7eUEQGJZTDI https://fb.watch/l1s0r-zjdj/
  0 Comments 0 Shares 13951 Views
 • Combo vừa mưa vừa thất tình mà nghe bài này thấm lắm nha
  Cre: Kẻ Viết Ngôn Tình | Châu Khải Phong
  #KeVietNgonTinh #ChauKhaiPhong #POPS
  ----------
  © Bản quyền của video này thuộc về Châu Khải Phong - đối tác POPS.
  © The copyright of this video belongs to Chau Khai Phong - a POPS partner.
  videoID:PJ_vNSVNdqs
  https://fb.watch/l1r_G9nu9x/
  Combo vừa mưa vừa thất tình mà nghe bài này thấm lắm nha Cre: Kẻ Viết Ngôn Tình | Châu Khải Phong #KeVietNgonTinh #ChauKhaiPhong #POPS ---------- © Bản quyền của video này thuộc về Châu Khải Phong - đối tác POPS. © The copyright of this video belongs to Chau Khai Phong - a POPS partner. videoID:PJ_vNSVNdqs https://fb.watch/l1r_G9nu9x/
  0 Comments 0 Shares 5505 Views
 • Giọng hát Nhật Kim Anh đầy cảm xúc nghe khắc khoải nỗi tâm tư của phụ nữ trong tình yêu
  Cre: Thân Tầm Gửi - Nhật Kim Anh
  #ThanTamGui #NhatKimAnh #KenhNhacViet
  ---------
  © Bản quyền của video này thuộc về Nhật Kim Anh - đối tác POPS
  © The copyright of this video belongs to Nhat Kim Anh - a POPS partner.
  videoID:MdfgTm1prsQ
  https://fb.watch/l1rY6Cm7v8/
  Giọng hát Nhật Kim Anh đầy cảm xúc nghe khắc khoải nỗi tâm tư của phụ nữ trong tình yêu Cre: Thân Tầm Gửi - Nhật Kim Anh #ThanTamGui #NhatKimAnh #KenhNhacViet --------- © Bản quyền của video này thuộc về Nhật Kim Anh - đối tác POPS © The copyright of this video belongs to Nhat Kim Anh - a POPS partner. videoID:MdfgTm1prsQ https://fb.watch/l1rY6Cm7v8/
  0 Comments 0 Shares 6803 Views
 • Không phải vận may, đó là cả một sự cố gắng
  #Lothamilk #LothaHetsayconbabay #trasualothamilk
  Không phải vận may, đó là cả một sự cố gắng 😃 #Lothamilk #LothaHetsayconbabay #trasualothamilk
  0 Comments 0 Shares 7172 Views
 • 0 Comments 0 Shares 1816 Views
 • 0 Comments 0 Shares 1802 Views
More Stories