Tải Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition) PDF [Free Download]

(Free Appvn)Tải Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition) PDF [Free Download] ngay bây giờ nhé!

Tải Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition) PDF [Free Download]
Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition) PDF

Bài viết nên đọc :

Mô tả Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition) PDF

Nếu bạn là người đã có kinh nghiệm lập trình JAVA, đây là một cuốn sách tuyệt vời cho việc học lập trình Android. Dựa trên khóa học Android Bootcamp trong một tuần được tài trợ bởi Big Nerd Ranch, cuốn sách này cung cấp những giải thích một cách toàn diện, thực tiễn và súc tích về các khái niệm, API trong lập trình Android.

Top 5 Bài viết của Tips And Tricks đăng :

Ngẫu nhiên :

Liên kết tải xuống