Thẻ : phim chiếu rạp

Phim Ảnh
'Ròm': Câu chuyện còn quá nhiều thứ lửng lơ, không rõ ràng và thiếu hướng giải quyết

'Ròm': Câu chuyện còn quá nhiều thứ lửng lơ, không rõ ràng...

Nội dung của 'Ròm' không khó hiểu, các cảnh hành động, chạy nhảy hấp dẫn, góc máy...