Thẻ : Nụ vối khô

Dinh dưỡng
Nụ vối khô

Nụ vối khô

Nụ vối là hoa của cây vối. Nụ vối được người dân dùng làm trà uống có tác dụng dễ...