Thẻ : cuộc khảo sát

Xã hội số
Đỉnh Everest "cao thêm" 60,69 cm

Đỉnh Everest "cao thêm" 60,69 cm

ĐIỂM CAO NHẤT trên Trái đất có độ cao mới. Theo kết quả khảo sát, đỉnh Everest cao...