Thẻ : cổng dịch vụ công quốc gia

Thị trường
NGÂN LƯỢNG TRỞ THÀNH KÊNH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

NGÂN LƯỢNG TRỞ THÀNH KÊNH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA CỔNG DỊCH...

Sau thời gian kết nối dịch vụ, Ngân Lượng vừa chính thức trở thành kênh thanh toán...