Thẻ : CIA

Xã hội số
CIA nghi Trung Quốc chỉnh sửa gene để tạo ra siêu chiến binh như Captain America, Universal Soldier

CIA nghi Trung Quốc chỉnh sửa gene để tạo ra siêu chiến...

Các cơ quan tình báo Mỹ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận về việc...