Thẻ : chạy xe grab

Xã hội số
Vụ Grab bike tắt app đình công: mổ xẻ cách tính phí mới của Grab

Vụ Grab bike tắt app đình công: mổ xẻ cách tính phí mới...

Cách tính phí mới của Grab sẽ khiến thu nhập tổng của tài xế giảm đi, số tiền Grab...