Thẻ : Cách thay đổi ngôn ngữ trong BIOS

Máy tính
Thay đổi thứ tự BOOT trong Win10 | Boot khởi động trong BIOS

Thay đổi thứ tự BOOT trong Win10 | Boot khởi động trong...

Thứ tự khởi động trong BIOS của máy tính sẽ quy định máy tính sẽ khởi động vào đâu...