Thẻ : Cách tất chế đó lưu trữ trên Messenger

Ứng Dụng
Cách tắt tự lưu ảnh và video trên Messenger về điện thoại

Cách tắt tự lưu ảnh và video trên Messenger về điện thoại

Theo mặc định, khi bạn chụp ảnh và quay video mới luôn bằng ứng dụng Messenger rồi...