Thẻ : bộ công thương

Xã hội số
Rút phương án điện một giá, tiếp tục lấy ý kiến phương án giá điện 5 bậc thang

Rút phương án điện một giá, tiếp tục lấy ý kiến phương...

Mới đây, sau khi nhận được góp ý từ các chuyên gia, bộ, ngành, Cục điều tiết điện...