Thẻ : Biểu hiện của bệnh tim giai đoạn đầu

Sức Khỏe
Triệu chứng trẻ bị tim mạch

Triệu chứng trẻ bị tim mạch

Bệnh tim bẩm sinh là một tật bệnh của tim có từ khi trẻ trong bụng mẹ. Tim bẩm sinh...