Thẻ : biển đảo phủ sóng 4G Viettel

Công Nghệ Số
95% khu vực biển đảo Việt Nam đã được phủ sóng 4G Viettel

95% khu vực biển đảo Việt Nam đã được phủ sóng 4G Viettel

Theo Viettel, trong vùng 35km tính từ bờ biển, vùng phủ mạng 4G với chất lượng tương...