Thẻ : Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Xã hội số
Sẽ có nghị định riêng về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Sẽ có nghị định riêng về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu...