Thẻ : bằng chứng vô hình

Phim Ảnh
Vì sao đều là phim Việt chất lượng tốt nhưng 'Ròm' thành công còn 'Bằng chứng vô hình' thất bại?

Vì sao đều là phim Việt chất lượng tốt nhưng 'Ròm' thành...

'Ròm' và 'Bằng chứng vô hình' đều là những phim Việt Nam ra mắt trong năm 2020,...