Thẻ : Back Tap

Điện thoại
Cách bật dark mode bằng thao tác gõ vào mặt lưng iPhone

Cách bật dark mode bằng thao tác gõ vào mặt lưng iPhone

Trên iOS 14, Apple đã giới thiệu một tính năng mới cực kỳ hữu ích có tên Back Tap...