Thẻ : Apple đang đàm phán để mua công nghệ ống kính tiềm vọng từ Samsung

Công Nghệ Số
Apple đang đàm phán để mua công nghệ ống kính tiềm vọng từ Samsung

Apple đang đàm phán để mua công nghệ ống kính tiềm vọng...

Sau màn hình và chip nhớ, công ty Mỹ có thể lại phải phụ thuộc vào công nghệ camera...