Sự khác biệt giữa Nofollow và Noindex là gì?

(Free Appvn) Những người làm marketing online dành nhiều thời gian và công sức để hoàn thiện từng trang nội dung trên một trang web. Mỗi trang có một mục đích, với nội dung từ ngữ được nghiên cứu kỹ lưỡng và có chiến lược hướng đến người dùng mục tiêu.

Apr 30, 2022 - 12:00
Apr 30, 2022 - 09:15
 0  7
Sự khác biệt giữa Nofollow và Noindex là gì?
Sự khác biệt giữa Nofollow và Noindex là gì?

Nội dung được tạo ra để mang lại khách hàng tiềm năng, xây dựng danh tiếng cho các trang web và những domain tương ứng của chúng. Các trang này sau đó được gửi để lập chỉ mục trên những công cụ tìm kiếm để chúng có thể được thu thập thông tin và cuối cùng được lưu trữ với mục tiêu là giúp người dùng cuối tìm thấy.

Tuy nhiên, có những trang không nên được thu thập thông tin. Những trang này có thể gây ảnh hưởng đến những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra để tạo ra nội dung mắt và độc đáo trước đó. Với ý nghĩ đó, bạn sẽ cần biết cách chính xác để thông báo cho trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm rằng bạn không muốn nội dung của mình được lập chỉ mục hoặc thu thập thông tin.

Noindex là gì?

Noindex là một thẻ meta được thêm vào header code của trang web để cho các công cụ tìm kiếm biết rằng, trong khi thu thập thông tin trang để hiểu nội dung, chúng sẽ không lập chỉ mục để trang xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Đây là một ví dụ về cách thẻ Noindex xuất hiện trong mã nguồn của một trang web:

Sự khác biệt giữa Nofollow và Noindex là gì?

Thẻ Noindex xuất hiện trong mã nguồn của một trang web
  • Crawl là gì? Index là gì?

Nofollow là gì?

Nofollow là một thẻ meta được thêm vào header code của một trang web để thông báo cho các công cụ tìm kiếm không theo những liên kết trên trang đó. Điều này về cơ bản từ chối các liên kết trên trang đó và thông báo cho công cụ tìm kiếm không chuyển bất kỳ "link juice" (thuật ngữ SEO dùng để chỉ sức mạnh hay giá trị của một website thông qua các liên kết bên ngoài hoặc liên kết nội bộ) vào các trang được liên kết trong nội dung của bạn. Đây là một ví dụ về cách thẻ Nofollow xuất hiện trong mã nguồn của một trang web:

Sự khác biệt giữa Nofollow và Noindex là gì?

Thẻ Nofollow xuất hiện trong mã nguồn của một trang web

Sự khác biệt giữa Nofollow và Noindex là gì?

Noindex và Nofollow khá khác nhau về công dụng. Bạn sẽ sử dụng Noindex khi cần hướng dẫn công cụ tìm kiếm không lưu trữ trang web của bạn và hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Còn bạn sẽ sử dụng NoFollow khi muốn hướng dẫn trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm không theo các liên kết trên trang. Do đó, Noindex dành cho trang web và Nofollow dành cho các liên kết tồn tại trên trang web của bạn.

xem thêm :

Top 5 Bài viết của Bách Đỗ :

Cảm xúc của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow