• Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào CF3-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android
  > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại
  > Có nhật kí mở cửa
  > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-cf3-bt
  🔥Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào CF3-BT > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66 > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại > Có nhật kí mở cửa > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-cf3-bt
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào CF3-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66> Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android> Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại> Có nhật kí mở cửa> Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  Yay
  Like
  Love
  Haha
  Wow
  6
  0 Comments 0 Shares 5698 Views
 • Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Chất liệu vỏ kim loại
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Hỗ trợ Wiegand 26~44bits, 56bít,58bits đầu vào & đầu ra
  > Bàn phím có đèn nền, có thể tự tắt sau 20 giây
  > Chế độ truy cập : Vân tay, thẻ, mật khẩu
  > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1
  ☘️Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1 > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Chất liệu vỏ kim loại > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Hỗ trợ Wiegand 26~44bits, 56bít,58bits đầu vào & đầu ra > Bàn phím có đèn nền, có thể tự tắt sau 20 giây > Chế độ truy cập : Vân tay, thẻ, mật khẩu > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công.... #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Chất liệu vỏ kim loại> Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Hỗ trợ Wiegand 26~44bits, 56bít,58bits đầu vào & đầu ra> Bàn phím có đèn nền, có thể tự tắt sau 20 giây> Chế độ truy cập : Vân tay, thẻ, mật khẩu> Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  Love
  Yay
  Like
  Haha
  Wow
  7
  0 Comments 0 Shares 4443 Views
 • Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-WIFI
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66
  > Chất liệu vỏ kim loại, Chống cậy mở nắp
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android
  > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại
  > Có nhật kí mở cửa
  > Có thể đặt giới hạn thời gian mở cho người dùng
  > Có thể cấp mật khẩu tạm thời (Mã một lần hoặc mã định kỳ) phù hợp với khách sạn hoặc resort
  > Có thể truy cập từ xa (Hỗ trợ mạng 3G/4G/5G)
  > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-wifi
  🌸Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-WIFI > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66 > Chất liệu vỏ kim loại, Chống cậy mở nắp > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại > Có nhật kí mở cửa > Có thể đặt giới hạn thời gian mở cho người dùng > Có thể cấp mật khẩu tạm thời (Mã một lần hoặc mã định kỳ) phù hợp với khách sạn hoặc resort > Có thể truy cập từ xa (Hỗ trợ mạng 3G/4G/5G) > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công.... #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-wifi
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-WIFI
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66> Chất liệu vỏ kim loại, Chống cậy mở nắp > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android> Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại> Có nhật kí mở cửa> Có thể đặt giới hạn thời gian mở cho người dùng> Có thể cấp mật khẩu tạm thời (Mã một lần hoặc mã định kỳ) phù hợp với khách sạn hoặc resort> Có thể truy cập từ xa (Hỗ trợ mạng 3G/4G/5G)> Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu> Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  Love
  Yay
  Like
  Haha
  Wow
  7
  0 Comments 0 Shares 5887 Views
 • Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Kháng nước, chuẩn kháng nước IP66
  > Chất liệu vỏ kim loại, chống cậy mở nắp
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android
  > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại
  > Có nhật kí mở cửa
  > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-bt
  🍁Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-BT > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Kháng nước, chuẩn kháng nước IP66 > Chất liệu vỏ kim loại, chống cậy mở nắp > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại > Có nhật kí mở cửa > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công.... #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-bt
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Kháng nước, chuẩn kháng nước IP66> Chất liệu vỏ kim loại, chống cậy mở nắp> Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android> Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại> Có nhật kí mở cửa> Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu> Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  Haha
  Like
  Love
  Yay
  Wow
  6
  0 Comments 0 Shares 5734 Views
 • STech chuyên cung cấp các đầu đọc thẻ từ, bộ kiểm soát(Access Controll) cho thang máy, bãi xe, kiểm soát ra vào, kiểm soát an ninh, kiểm soát khu vui chơi & giải trí, kiểm soát chấm công...
  Các phương thức nhận diện
  - Dùng thẻ
  - Dùng thẻ + Mật khẩu
  - Dùng thẻ + Mật khẩu + Vân Tay
  - Dùng thẻ + Mật khẩu + Vân Tay + Khuôn Mặt + Lòng bàn tay
  - Dùng thẻ + App Mobile + Vân tay
  - Dùng Thẻ + Mobile(BLE) + Vân tay
  Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp số lượng lớn các phôi thẻ từ trắng,thẻ móc khóa KeyFob (Proximity + Mifare )
  Giải pháp chống sao chép thẻ từ cho thang máy chung cư
  Kiểm soát ra vào cho cửa, cổng phân làn
  Mua hàng Mobile/Zalo : 0942.190.368
  🥳STech chuyên cung cấp các đầu đọc thẻ từ, bộ kiểm soát(Access Controll) cho thang máy, bãi xe, kiểm soát ra vào, kiểm soát an ninh, kiểm soát khu vui chơi & giải trí, kiểm soát chấm công... Các phương thức nhận diện - Dùng thẻ - Dùng thẻ + Mật khẩu - Dùng thẻ + Mật khẩu + Vân Tay - Dùng thẻ + Mật khẩu + Vân Tay + Khuôn Mặt + Lòng bàn tay - Dùng thẻ + App Mobile + Vân tay - Dùng Thẻ + Mobile(BLE) + Vân tay ✅Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp số lượng lớn các phôi thẻ từ trắng,thẻ móc khóa KeyFob (Proximity + Mifare ) ✅Giải pháp chống sao chép thẻ từ cho thang máy chung cư ✅Kiểm soát ra vào cho cửa, cổng phân làn 📱Mua hàng Mobile/Zalo : 0942.190.368
  Like
  Love
  Yay
  Haha
  Wow
  Sad
  11
  0 Comments 0 Shares 74599 Views
 • STECH Giới thiệu Các thiết bị kiểm soát truy cập (Acess Control) hót nhất hiện nay có thẻ dùng cho kiểm soát thang máy, kiểm soát ra vào( kiểm soát truy cập ) ...
  Các bộ kiểm soát truy cập kết hợp với các loại khóa từ chốt thả (chốt rơi) hoặc khóa hút mang đến giải pháp kiểm soát ra vào các loại cửa sắt,gỗ,inox..., cửa cuốn cho các nhà trọ, nhà dân, chung cư mini
  1. GIẢM VIỆC VIỆC PHỤ THUỘC VÀO KHÓA TRUYỀN THỐNG
  2. TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
  3. THEO DÕI NHỮNG AI ĐẾN VÀ ĐI
  4. BẢO VỆ ĐỐI VỚI NHỮNG KHÁCH THAM QUAN VÃNG LAI
  5. NGĂN NGỪA TRỘM CẮP VÀ GIẢM THIỂU TAI NẠN
  6. CUNG CẤP QUYỀN RA VÀO ĐẾN NHIỀU TÒA NHÀ VÀ KHU VỰC
  ...
  Các loại bộ kiểm soát truy cập
  - Kiếm soát bằng Thẻ từ + Mật khẩu
  - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu
  - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu + App Mobile(Bluetooth, Wifi)
  - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu + Mobile(NFC)
  Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp số lượng lớn các phôi thẻ từ trắng,thẻ móc khóa KeyFob (Proximity hoặc Mifare)
  Giải pháp chống sao chép thẻ từ cho thang máy chung cư
  Giải pháp quản lý bãi đỗ xe thông minh
  Mua hàng Mobile/Zalo : 0942.190.368
  ☘️STECH Giới thiệu Các thiết bị kiểm soát truy cập (Acess Control) hót nhất hiện nay có thẻ dùng cho kiểm soát thang máy, kiểm soát ra vào( kiểm soát truy cập ) ... 🔐Các bộ kiểm soát truy cập kết hợp với các loại khóa từ chốt thả (chốt rơi) hoặc khóa hút mang đến giải pháp kiểm soát ra vào các loại cửa sắt,gỗ,inox..., cửa cuốn cho các nhà trọ, nhà dân, chung cư mini 1. GIẢM VIỆC VIỆC PHỤ THUỘC VÀO KHÓA TRUYỀN THỐNG 2. TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 3. THEO DÕI NHỮNG AI ĐẾN VÀ ĐI 4. BẢO VỆ ĐỐI VỚI NHỮNG KHÁCH THAM QUAN VÃNG LAI 5. NGĂN NGỪA TRỘM CẮP VÀ GIẢM THIỂU TAI NẠN 6. CUNG CẤP QUYỀN RA VÀO ĐẾN NHIỀU TÒA NHÀ VÀ KHU VỰC ... 👉Các loại bộ kiểm soát truy cập - Kiếm soát bằng Thẻ từ + Mật khẩu - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu + App Mobile(Bluetooth, Wifi) - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu + Mobile(NFC) ✅Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp số lượng lớn các phôi thẻ từ trắng,thẻ móc khóa KeyFob (Proximity hoặc Mifare) ✅Giải pháp chống sao chép thẻ từ cho thang máy chung cư ✅Giải pháp quản lý bãi đỗ xe thông minh 📱Mua hàng Mobile/Zalo : 0942.190.368
  Love
  1
  0 Comments 0 Shares 5062 Views
 • Máy chấm công ZKTeco F18
  #maychamcong #vantay #zkteco #thetu #maychamcong #stech #smarttech
  Mã hàng: F18
  Thương hiệu: ZKTeco
  Bảo hành : 12 tháng
  Màn hình Màu LCD TFT 2.4-inch
  Dung lượng vân tay 3000
  Dung lượng thẻ 5000 (Tùy chọn) thẻ ID /Mifare/HID
  Dung lượng giao dịch 30,000
  Cảm biến Quang học ZK
  Thuật toán ZK Finger V9.0&10.0
  Kết nối RS232/485, TCP/IP, USB-host
  https://smarttechvn.net/vi/products/may-cham-cong-zkteco-f18
  Máy chấm công ZKTeco F18 #maychamcong #vantay #zkteco #thetu #maychamcong #stech #smarttech Mã hàng: F18 Thương hiệu: ZKTeco Bảo hành : 12 tháng Màn hình Màu LCD TFT 2.4-inch Dung lượng vân tay 3000 Dung lượng thẻ 5000 (Tùy chọn) thẻ ID /Mifare/HID Dung lượng giao dịch 30,000 Cảm biến Quang học ZK Thuật toán ZK Finger V9.0&10.0 Kết nối RS232/485, TCP/IP, USB-host https://smarttechvn.net/vi/products/may-cham-cong-zkteco-f18
  0 Comments 0 Shares 9658 Views
 • Đầu đọc thẻ phụ Soyal AR-101U
  #daudocthe #thetu #soyal #mifare #proximity #stech #smarttech #kiemsoatthangmay #thangmay
  Mã hàng: AR-101U
  Thương hiệu: Soyal – Đài Loan
  Bảo hành: 12 tháng
  Hỗ trợ đọc thẻ 125KHz và 13,56MHz
  Phạm vi đọc thẻ 1-3cm
  Kết nói Wiegand (26 & 34 bits) và RS-485. Chuyển đổi bằng công tắc DIP
  Chất liệu ABS
  Đèn báo LED Khung LED hai màu (Xanh lá cây / Đỏ)
  Bàn phím KHÔNG (hỗ trợ Bàn phím Wiegand bên ngoài
  Nguồn cấp 9-24VDC
  Công suất tiêu thụ <1W
  Kích thước 37 (H) X37 (W) X31 (D)
  https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-phu-soyal-ar-101u
  Đầu đọc thẻ phụ Soyal AR-101U #daudocthe #thetu #soyal #mifare #proximity #stech #smarttech #kiemsoatthangmay #thangmay Mã hàng: AR-101U Thương hiệu: Soyal – Đài Loan Bảo hành: 12 tháng Hỗ trợ đọc thẻ 125KHz và 13,56MHz Phạm vi đọc thẻ 1-3cm Kết nói Wiegand (26 & 34 bits) và RS-485. Chuyển đổi bằng công tắc DIP Chất liệu ABS Đèn báo LED Khung LED hai màu (Xanh lá cây / Đỏ) Bàn phím KHÔNG (hỗ trợ Bàn phím Wiegand bên ngoài Nguồn cấp 9-24VDC Công suất tiêu thụ <1W Kích thước 37 (H) X37 (W) X31 (D) https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-phu-soyal-ar-101u
  0 Comments 0 Shares 7186 Views
 • Đầu đọc thẻ Soyal AR-888U
  #daudocthe #thetu #soyal #stech #smarttech #mifare #proximity #uhf
  Mã hàng: AR-888U
  Thương hiệu: Soyal – Đài Loan
  Bảo hành: 12 tháng
  Tần số 125kHz hoặc 13,56MHz
  Tiêu chuẩn 125kHz Tiêu chuẩn EM
  Tiêu chuẩn13,56MHz Tiêu chuẩn: ISO14443A
  Dải đọc 125kHz 5-10cm
  Dải đọc 13,56MHz 2-7cm
  Đọc / ghi 125kHz Chỉ đọc
  Đọc / ghi 13,56MHz Đọc + Ghi
  Tage được hỗ trợ 125kHz EM 4001 / EM 4012
  Tage được hỗ trợ 13,56MHz MIFARE Ultra Light (10)
  https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-soyal-ar-888u
  Đầu đọc thẻ Soyal AR-888U #daudocthe #thetu #soyal #stech #smarttech #mifare #proximity #uhf Mã hàng: AR-888U Thương hiệu: Soyal – Đài Loan Bảo hành: 12 tháng Tần số 125kHz hoặc 13,56MHz Tiêu chuẩn 125kHz Tiêu chuẩn EM Tiêu chuẩn13,56MHz Tiêu chuẩn: ISO14443A Dải đọc 125kHz 5-10cm Dải đọc 13,56MHz 2-7cm Đọc / ghi 125kHz Chỉ đọc Đọc / ghi 13,56MHz Đọc + Ghi Tage được hỗ trợ 125kHz EM 4001 / EM 4012 Tage được hỗ trợ 13,56MHz MIFARE Ultra Light (10) https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-soyal-ar-888u
  0 Comments 0 Shares 6513 Views
 • Máy chấm công ZKTeco F18
  #zkteco #maychamcong #maychamcongkiemsoat #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay #maychamcongvantay #f18 #stech #smarttech
  Màn hình : Màu LCD TFT 2.4-inch
  Dung lượng vân tay : 3000
  Dung lượng thẻ : 5000 (Tùy chọn) thẻ ID /Mifare/HID
  Dung lượng giao dịch : 30,000
  Cảm biến : Quang học ZK
  Thuật toán : ZK Finger V9.0&10.0
  Kết nối : RS232/485, TCP/IP, USB-host
  https://smarttechvn.net/vi/products/may-cham-cong-zkteco-f18
  ☘️Máy chấm công ZKTeco F18 #zkteco #maychamcong #maychamcongkiemsoat #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay #maychamcongvantay #f18 #stech #smarttech Màn hình : Màu LCD TFT 2.4-inch Dung lượng vân tay : 3000 Dung lượng thẻ : 5000 (Tùy chọn) thẻ ID /Mifare/HID Dung lượng giao dịch : 30,000 Cảm biến : Quang học ZK Thuật toán : ZK Finger V9.0&10.0 Kết nối : RS232/485, TCP/IP, USB-host https://smarttechvn.net/vi/products/may-cham-cong-zkteco-f18
  0 Comments 0 Shares 7791 Views
More Results
Sponsored

Máy Chấm Công Vân Tay Màn Hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1A8503F

Máy Chấm Công Vân Tay Màn Hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1A8503F Chấm công bằng vân tay Màn hình LCD 2.4 inch Quản lý 1.000...