• Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào CF3-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android
  > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại
  > Có nhật kí mở cửa
  > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-cf3-bt
  🔥Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào CF3-BT > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66 > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại > Có nhật kí mở cửa > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-cf3-bt
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào CF3-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66> Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android> Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại> Có nhật kí mở cửa> Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  Yay
  Like
  Love
  Haha
  Wow
  6
  0 Comments 0 Shares 2114 Views
 • Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Chất liệu vỏ kim loại
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Hỗ trợ Wiegand 26~44bits, 56bít,58bits đầu vào & đầu ra
  > Bàn phím có đèn nền, có thể tự tắt sau 20 giây
  > Chế độ truy cập : Vân tay, thẻ, mật khẩu
  > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1
  ☘️Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1 > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Chất liệu vỏ kim loại > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Hỗ trợ Wiegand 26~44bits, 56bít,58bits đầu vào & đầu ra > Bàn phím có đèn nền, có thể tự tắt sau 20 giây > Chế độ truy cập : Vân tay, thẻ, mật khẩu > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công.... #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Chất liệu vỏ kim loại> Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Hỗ trợ Wiegand 26~44bits, 56bít,58bits đầu vào & đầu ra> Bàn phím có đèn nền, có thể tự tắt sau 20 giây> Chế độ truy cập : Vân tay, thẻ, mật khẩu> Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  Love
  Yay
  Like
  Haha
  Wow
  7
  0 Comments 0 Shares 1660 Views
 • Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-WIFI
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66
  > Chất liệu vỏ kim loại, Chống cậy mở nắp
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android
  > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại
  > Có nhật kí mở cửa
  > Có thể đặt giới hạn thời gian mở cho người dùng
  > Có thể cấp mật khẩu tạm thời (Mã một lần hoặc mã định kỳ) phù hợp với khách sạn hoặc resort
  > Có thể truy cập từ xa (Hỗ trợ mạng 3G/4G/5G)
  > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-wifi
  🌸Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-WIFI > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66 > Chất liệu vỏ kim loại, Chống cậy mở nắp > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại > Có nhật kí mở cửa > Có thể đặt giới hạn thời gian mở cho người dùng > Có thể cấp mật khẩu tạm thời (Mã một lần hoặc mã định kỳ) phù hợp với khách sạn hoặc resort > Có thể truy cập từ xa (Hỗ trợ mạng 3G/4G/5G) > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công.... #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-wifi
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-WIFI
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66> Chất liệu vỏ kim loại, Chống cậy mở nắp > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android> Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại> Có nhật kí mở cửa> Có thể đặt giới hạn thời gian mở cho người dùng> Có thể cấp mật khẩu tạm thời (Mã một lần hoặc mã định kỳ) phù hợp với khách sạn hoặc resort> Có thể truy cập từ xa (Hỗ trợ mạng 3G/4G/5G)> Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu> Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  Love
  Yay
  Like
  Haha
  Wow
  7
  0 Comments 0 Shares 2232 Views
 • Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Kháng nước, chuẩn kháng nước IP66
  > Chất liệu vỏ kim loại, chống cậy mở nắp
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android
  > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại
  > Có nhật kí mở cửa
  > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-bt
  🍁Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-BT > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Kháng nước, chuẩn kháng nước IP66 > Chất liệu vỏ kim loại, chống cậy mở nắp > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại > Có nhật kí mở cửa > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công.... #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-bt
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Kháng nước, chuẩn kháng nước IP66> Chất liệu vỏ kim loại, chống cậy mở nắp> Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android> Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại> Có nhật kí mở cửa> Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu> Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  Haha
  Like
  Love
  Yay
  Wow
  6
  0 Comments 0 Shares 2175 Views
 • STech chuyên cung cấp các đầu đọc thẻ từ, bộ kiểm soát(Access Controll) cho thang máy, bãi xe, kiểm soát ra vào, kiểm soát an ninh, kiểm soát khu vui chơi & giải trí, kiểm soát chấm công...
  Các phương thức nhận diện
  - Dùng thẻ
  - Dùng thẻ + Mật khẩu
  - Dùng thẻ + Mật khẩu + Vân Tay
  - Dùng thẻ + Mật khẩu + Vân Tay + Khuôn Mặt + Lòng bàn tay
  - Dùng thẻ + App Mobile + Vân tay
  - Dùng Thẻ + Mobile(BLE) + Vân tay
  Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp số lượng lớn các phôi thẻ từ trắng,thẻ móc khóa KeyFob (Proximity + Mifare )
  Giải pháp chống sao chép thẻ từ cho thang máy chung cư
  Kiểm soát ra vào cho cửa, cổng phân làn
  Mua hàng Mobile/Zalo : 0942.190.368
  🥳STech chuyên cung cấp các đầu đọc thẻ từ, bộ kiểm soát(Access Controll) cho thang máy, bãi xe, kiểm soát ra vào, kiểm soát an ninh, kiểm soát khu vui chơi & giải trí, kiểm soát chấm công... Các phương thức nhận diện - Dùng thẻ - Dùng thẻ + Mật khẩu - Dùng thẻ + Mật khẩu + Vân Tay - Dùng thẻ + Mật khẩu + Vân Tay + Khuôn Mặt + Lòng bàn tay - Dùng thẻ + App Mobile + Vân tay - Dùng Thẻ + Mobile(BLE) + Vân tay ✅Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp số lượng lớn các phôi thẻ từ trắng,thẻ móc khóa KeyFob (Proximity + Mifare ) ✅Giải pháp chống sao chép thẻ từ cho thang máy chung cư ✅Kiểm soát ra vào cho cửa, cổng phân làn 📱Mua hàng Mobile/Zalo : 0942.190.368
  Like
  Love
  Yay
  Haha
  Wow
  Sad
  11
  0 Comments 0 Shares 40310 Views
 • Giới thiệu đến các bạn trọn bộ các giải pháp phân tầng cho thang máy gia đình (Sự kết hợp hoàn hảo giữa bo phân tầng wifi 8 kênh và các loại đầu đọc và máy kiểm soát)
  - Phân tầng thang máy bằng thẻ từ (Thẻ Proximity(EM) hoặc thẻ Mifare)
  - Phân tầng thang máy bằng vân tay + thẻ từ (Thẻ Proximity(EM) hoặc thẻ Mifare)
  - Phân tầng thang máy bằng vân tay + mật khẩu + thẻ từ (Thẻ Proximity(EM) hoặc thẻ Mifare)
  - Phân tầng thang máy bằng vân tay + mật khẩu + thẻ từ (Thẻ Proximity(EM) hoặc thẻ Mifare) + app mobile
  - Phân tầng thang máy bằng khuôn mặt + mật khẩu + thẻ từ thẻ từ (Thẻ Proximity(EM) hoặc thẻ Mifare) + lòng bàn tay
  ...
  Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp số lượng lớn các phôi thẻ từ trắng,thẻ móc khóa KeyFob (Proximity + Mifare )
  Giải pháp chống sao chép thẻ từ cho thang máy chung cư
  Mua hàng Mobile/Zalo : 0942.190.368
  🥳Giới thiệu đến các bạn trọn bộ các giải pháp phân tầng cho thang máy gia đình (Sự kết hợp hoàn hảo giữa bo phân tầng wifi 8 kênh và các loại đầu đọc và máy kiểm soát) - Phân tầng thang máy bằng thẻ từ (Thẻ Proximity(EM) hoặc thẻ Mifare) - Phân tầng thang máy bằng vân tay + thẻ từ (Thẻ Proximity(EM) hoặc thẻ Mifare) - Phân tầng thang máy bằng vân tay + mật khẩu + thẻ từ (Thẻ Proximity(EM) hoặc thẻ Mifare) - Phân tầng thang máy bằng vân tay + mật khẩu + thẻ từ (Thẻ Proximity(EM) hoặc thẻ Mifare) + app mobile - Phân tầng thang máy bằng khuôn mặt + mật khẩu + thẻ từ thẻ từ (Thẻ Proximity(EM) hoặc thẻ Mifare) + lòng bàn tay ... ✅Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp số lượng lớn các phôi thẻ từ trắng,thẻ móc khóa KeyFob (Proximity + Mifare ) ✅Giải pháp chống sao chép thẻ từ cho thang máy chung cư 📱Mua hàng Mobile/Zalo : 0942.190.368
  0 Comments 0 Shares 2781 Views
 • STECH Giới thiệu Các thiết bị kiểm soát truy cập (Acess Control) hót nhất hiện nay có thẻ dùng cho kiểm soát thang máy, kiểm soát ra vào( kiểm soát truy cập ) ...
  Các bộ kiểm soát truy cập kết hợp với các loại khóa từ chốt thả (chốt rơi) hoặc khóa hút mang đến giải pháp kiểm soát ra vào các loại cửa sắt,gỗ,inox..., cửa cuốn cho các nhà trọ, nhà dân, chung cư mini
  1. GIẢM VIỆC VIỆC PHỤ THUỘC VÀO KHÓA TRUYỀN THỐNG
  2. TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
  3. THEO DÕI NHỮNG AI ĐẾN VÀ ĐI
  4. BẢO VỆ ĐỐI VỚI NHỮNG KHÁCH THAM QUAN VÃNG LAI
  5. NGĂN NGỪA TRỘM CẮP VÀ GIẢM THIỂU TAI NẠN
  6. CUNG CẤP QUYỀN RA VÀO ĐẾN NHIỀU TÒA NHÀ VÀ KHU VỰC
  ...
  Các loại bộ kiểm soát truy cập
  - Kiếm soát bằng Thẻ từ + Mật khẩu
  - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu
  - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu + App Mobile(Bluetooth, Wifi)
  - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu + Mobile(NFC)
  Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp số lượng lớn các phôi thẻ từ trắng,thẻ móc khóa KeyFob (Proximity hoặc Mifare)
  Giải pháp chống sao chép thẻ từ cho thang máy chung cư
  Giải pháp quản lý bãi đỗ xe thông minh
  Mua hàng Mobile/Zalo : 0942.190.368
  ☘️STECH Giới thiệu Các thiết bị kiểm soát truy cập (Acess Control) hót nhất hiện nay có thẻ dùng cho kiểm soát thang máy, kiểm soát ra vào( kiểm soát truy cập ) ... 🔐Các bộ kiểm soát truy cập kết hợp với các loại khóa từ chốt thả (chốt rơi) hoặc khóa hút mang đến giải pháp kiểm soát ra vào các loại cửa sắt,gỗ,inox..., cửa cuốn cho các nhà trọ, nhà dân, chung cư mini 1. GIẢM VIỆC VIỆC PHỤ THUỘC VÀO KHÓA TRUYỀN THỐNG 2. TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 3. THEO DÕI NHỮNG AI ĐẾN VÀ ĐI 4. BẢO VỆ ĐỐI VỚI NHỮNG KHÁCH THAM QUAN VÃNG LAI 5. NGĂN NGỪA TRỘM CẮP VÀ GIẢM THIỂU TAI NẠN 6. CUNG CẤP QUYỀN RA VÀO ĐẾN NHIỀU TÒA NHÀ VÀ KHU VỰC ... 👉Các loại bộ kiểm soát truy cập - Kiếm soát bằng Thẻ từ + Mật khẩu - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu + App Mobile(Bluetooth, Wifi) - Kiểm soát bằng Thẻ từ + Vân tay + Mật khẩu + Mobile(NFC) ✅Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp số lượng lớn các phôi thẻ từ trắng,thẻ móc khóa KeyFob (Proximity hoặc Mifare) ✅Giải pháp chống sao chép thẻ từ cho thang máy chung cư ✅Giải pháp quản lý bãi đỗ xe thông minh 📱Mua hàng Mobile/Zalo : 0942.190.368
  Love
  1
  0 Comments 0 Shares 3581 Views
 • https://smarttechvn.net/vi/products/the-tu-proximity-125-khz
  https://smarttechvn.net/vi/products/the-tu-proximity-125-khz
  SMARTTECHVN.NET
  Thẻ từ Proximity 125 khz
  Sử dụng tần số 125 khzKhoảng cách đọc thẻ 2-20cmThời gian đọc thẻ 3-5sNhiệt độ hoạt động 10-85 độSử dụng thẻ cảm ứng, người dùng sẽ không cần phải chạm hay quẹt tiếp xúc vào đầu đọc.Thẻ không bị ảnh hưởng bởi nước, mưa, môi trường bên ngoài.Tthẻ proximity trở nên đáng tin cậy hơn nếu sử dụng ngoài trời.Thẻ được rất nhiều công ty sử dụng để làm thẻ kiểm soát vào ra.
  0 Comments 0 Shares 547 Views
 • Đầu đọc thẻ Proximity IDTECK IP10
  https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-proximity-idteck-ip10
  Mã hàng: IP10
  Thương hiệu: IDTECK – Hàn Quốc
  Bảo hành: 12 tháng
  Đọc thẻ tần số 125KHz chuẩn ASK [EM].
  Khoảng cách đọc thẻ từ 5 ÷ 10 cm, thời gian đáp ứng 30ms.
  Ngõ tín hiệu ra: 26 Bit Wiegand, RS232, ABA Track II.
  Điện áp cung cấp: DC12V/Max 150mA, bảo vệ đảo cực âm dương.
  Lắp đặt ngoài trời, IP66.
  2 đèn LED và còi báo hiển thị trang thái.
  Chất liệu: Polycarbonate/ màu: Dark Pearl Gary.
  Có khả năng tương thích với nhiều bộ điều khiển khác nhau
  Kích thước: 46 x 122 x 23mm
  Trọng lượng: 160g.
  Đạt các tiêu chuẩn FCC, CE, KCC, RoHS.
  Đầu đọc thẻ Proximity IDTECK IP10 https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-proximity-idteck-ip10 Mã hàng: IP10 Thương hiệu: IDTECK – Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Đọc thẻ tần số 125KHz chuẩn ASK [EM]. Khoảng cách đọc thẻ từ 5 ÷ 10 cm, thời gian đáp ứng 30ms. Ngõ tín hiệu ra: 26 Bit Wiegand, RS232, ABA Track II. Điện áp cung cấp: DC12V/Max 150mA, bảo vệ đảo cực âm dương. Lắp đặt ngoài trời, IP66. 2 đèn LED và còi báo hiển thị trang thái. Chất liệu: Polycarbonate/ màu: Dark Pearl Gary. Có khả năng tương thích với nhiều bộ điều khiển khác nhau Kích thước: 46 x 122 x 23mm Trọng lượng: 160g. Đạt các tiêu chuẩn FCC, CE, KCC, RoHS.
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc thẻ Proximity IDTECK IP10
  Mã hàng: IP10Thương hiệu: IDTECK – Hàn QuốcBảo hành: 12 thángĐọc thẻ tần số 125KHz chuẩn ASK [EM].Khoảng cách đọc thẻ từ 5 ÷ 10 cm, thời gian đáp ứng 30ms.Ngõ tín hiệu ra: 26 Bit Wiegand, RS232, ABA Track II.Điện áp cung cấp: DC12V/Max 150mA, bảo vệ đảo cực âm dương.Lắp đặt ngoài trời, IP66.2 đèn LED và còi báo hiển thị trang thái.Chất liệu: Polycarbonate/ màu: Dark Pearl Gary.Có khả năng tương thích với nhiều bộ điều khiển khác nhauKích thước: 46 x 122 x 23mmTrọng lượng: 160g.Đạt các tiêu chuẩn FCC, CE, KCC, RoHS.
  0 Comments 0 Shares 689 Views
 • Đầu đọc thẻ phụ Soyal AR-101U
  #daudocthe #thetu #soyal #mifare #proximity #stech #smarttech #kiemsoatthangmay #thangmay
  Mã hàng: AR-101U
  Thương hiệu: Soyal – Đài Loan
  Bảo hành: 12 tháng
  Hỗ trợ đọc thẻ 125KHz và 13,56MHz
  Phạm vi đọc thẻ 1-3cm
  Kết nói Wiegand (26 & 34 bits) và RS-485. Chuyển đổi bằng công tắc DIP
  Chất liệu ABS
  Đèn báo LED Khung LED hai màu (Xanh lá cây / Đỏ)
  Bàn phím KHÔNG (hỗ trợ Bàn phím Wiegand bên ngoài
  Nguồn cấp 9-24VDC
  Công suất tiêu thụ <1W
  Kích thước 37 (H) X37 (W) X31 (D)
  https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-phu-soyal-ar-101u
  Đầu đọc thẻ phụ Soyal AR-101U #daudocthe #thetu #soyal #mifare #proximity #stech #smarttech #kiemsoatthangmay #thangmay Mã hàng: AR-101U Thương hiệu: Soyal – Đài Loan Bảo hành: 12 tháng Hỗ trợ đọc thẻ 125KHz và 13,56MHz Phạm vi đọc thẻ 1-3cm Kết nói Wiegand (26 & 34 bits) và RS-485. Chuyển đổi bằng công tắc DIP Chất liệu ABS Đèn báo LED Khung LED hai màu (Xanh lá cây / Đỏ) Bàn phím KHÔNG (hỗ trợ Bàn phím Wiegand bên ngoài Nguồn cấp 9-24VDC Công suất tiêu thụ <1W Kích thước 37 (H) X37 (W) X31 (D) https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-phu-soyal-ar-101u
  0 Comments 0 Shares 6082 Views
More Results
Sponsored

Máy Chấm Công Vân Tay Màn Hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1A8503F

Máy Chấm Công Vân Tay Màn Hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1A8503F Chấm công bằng vân tay Màn hình LCD 2.4 inch Quản lý 1.000...