• Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào CF3-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android
  > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại
  > Có nhật kí mở cửa
  > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-cf3-bt
  🔥Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào CF3-BT > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66 > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại > Có nhật kí mở cửa > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-cf3-bt
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào CF3-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66> Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android> Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại> Có nhật kí mở cửa> Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  Yay
  Like
  Love
  Haha
  Wow
  6
  0 Comments 0 Shares 2117 Views
 • Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Chất liệu vỏ kim loại
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Hỗ trợ Wiegand 26~44bits, 56bít,58bits đầu vào & đầu ra
  > Bàn phím có đèn nền, có thể tự tắt sau 20 giây
  > Chế độ truy cập : Vân tay, thẻ, mật khẩu
  > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1
  ☘️Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1 > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Chất liệu vỏ kim loại > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Hỗ trợ Wiegand 26~44bits, 56bít,58bits đầu vào & đầu ra > Bàn phím có đèn nền, có thể tự tắt sau 20 giây > Chế độ truy cập : Vân tay, thẻ, mật khẩu > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công.... #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Chất liệu vỏ kim loại> Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Hỗ trợ Wiegand 26~44bits, 56bít,58bits đầu vào & đầu ra> Bàn phím có đèn nền, có thể tự tắt sau 20 giây> Chế độ truy cập : Vân tay, thẻ, mật khẩu> Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  Love
  Yay
  Like
  Haha
  Wow
  7
  0 Comments 0 Shares 1663 Views
 • Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-WIFI
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66
  > Chất liệu vỏ kim loại, Chống cậy mở nắp
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android
  > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại
  > Có nhật kí mở cửa
  > Có thể đặt giới hạn thời gian mở cho người dùng
  > Có thể cấp mật khẩu tạm thời (Mã một lần hoặc mã định kỳ) phù hợp với khách sạn hoặc resort
  > Có thể truy cập từ xa (Hỗ trợ mạng 3G/4G/5G)
  > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-wifi
  🌸Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-WIFI > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66 > Chất liệu vỏ kim loại, Chống cậy mở nắp > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại > Có nhật kí mở cửa > Có thể đặt giới hạn thời gian mở cho người dùng > Có thể cấp mật khẩu tạm thời (Mã một lần hoặc mã định kỳ) phù hợp với khách sạn hoặc resort > Có thể truy cập từ xa (Hỗ trợ mạng 3G/4G/5G) > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công.... #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-wifi
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-WIFI
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Kháng nước, Chuẩn kháng nước IP66> Chất liệu vỏ kim loại, Chống cậy mở nắp > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android> Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại> Có nhật kí mở cửa> Có thể đặt giới hạn thời gian mở cho người dùng> Có thể cấp mật khẩu tạm thời (Mã một lần hoặc mã định kỳ) phù hợp với khách sạn hoặc resort> Có thể truy cập từ xa (Hỗ trợ mạng 3G/4G/5G)> Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu> Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  Love
  Yay
  Like
  Haha
  Wow
  7
  0 Comments 0 Shares 2235 Views
 • Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng
  > Kháng nước, chuẩn kháng nước IP66
  > Chất liệu vỏ kim loại, chống cậy mở nắp
  > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz
  > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android
  > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại
  > Có nhật kí mở cửa
  > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu
  > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech
  https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-bt
  🍁Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-BT > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng > Kháng nước, chuẩn kháng nước IP66 > Chất liệu vỏ kim loại, chống cậy mở nắp > Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz > Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android > Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại > Có nhật kí mở cửa > Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu > Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công.... #kiemsoatcua #kiemsoatthangmay #chamcong #quanlybaixe #smarttech #stech https://smarttechvn.net/products/dau-doc-kiem-soat-cua-ra-vao-hf1-bt
  SMARTTECHVN.NET
  Đầu đọc kiểm soát cửa ra vào HF1-BT
  > Cảm ứng vân tay điện dung, bàn phím cảm ứng> Kháng nước, chuẩn kháng nước IP66> Chất liệu vỏ kim loại, chống cậy mở nắp> Loại thẻ hỗ trợ : Thẻ Proximity(EM) 125KHz hoặc thẻ Mifare 13,56 MHz> Có sẵn ứng dụng dành cho iOS hoặc Android> Thêm/ xóa người dùng bằng App trên điện thoại> Có nhật kí mở cửa> Chế độ truy cập : Điện thoại thông minh, vân tay, thẻ, mật khẩu> Ứng dụng : kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, giám sát bệnh nhân, chấm công....
  Haha
  Like
  Love
  Yay
  Wow
  6
  0 Comments 0 Shares 2178 Views
 • Đầu đọc thẻ Mifare 1 Hikvision DS-K1107MK
  #daudocthetu #daudocthe #hikvision #themifare #theproximity #proximity #mifare #kiemsoatcua #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay
  – Đầu đôc thẻ từ có bàn phím.
  – Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand (W26/W34).
  – Hỗ trợ thẻ Mifare
  – Chống báo động giả mạo.
  – Chống bụi, nước chuẩn IP65.
  https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-mifare-1-hikvision-ds-k1107mk
  🍂Đầu đọc thẻ Mifare 1 Hikvision DS-K1107MK #daudocthetu #daudocthe #hikvision #themifare #theproximity #proximity #mifare #kiemsoatcua #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay – Đầu đôc thẻ từ có bàn phím. – Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand (W26/W34). – Hỗ trợ thẻ Mifare – Chống báo động giả mạo. – Chống bụi, nước chuẩn IP65. https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-mifare-1-hikvision-ds-k1107mk
  0 Comments 0 Shares 8895 Views
 • Đầu đọc thẻ EM Hikvision DS-K1802E
  #daudocthetu #daudocthe #hikvision #themifare #theproximity #proximity #mifare #kiemsoatcua #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay
  – Đầu đọc thẻ EM
  – Hỗ trợ giao thức Wiegand(W26/W34)
  – Chuẩn chống bụi IP65.
  https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-em-hikvision-ds-k1802e
  🌞Đầu đọc thẻ EM Hikvision DS-K1802E #daudocthetu #daudocthe #hikvision #themifare #theproximity #proximity #mifare #kiemsoatcua #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay – Đầu đọc thẻ EM – Hỗ trợ giao thức Wiegand(W26/W34) – Chuẩn chống bụi IP65. https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-em-hikvision-ds-k1802e
  0 Comments 0 Shares 6991 Views
 • Đầu đọc thẻ EM có bàn phím Hikvision DS-K1802EK
  #daudocthetu #daudocthe #hikvision #themifare #theproximity #proximity #mifare #kiemsoatcua #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay
  – Đầu đọc thẻ EM có bàn phím
  – Hỗ trợ giao thức Wiegand(W26/W34)
  – Chuẩn chống bụi IP65.
  https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-em-co-ban-phim-hikvision-ds-k1802ek
  🎊Đầu đọc thẻ EM có bàn phím Hikvision DS-K1802EK #daudocthetu #daudocthe #hikvision #themifare #theproximity #proximity #mifare #kiemsoatcua #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay – Đầu đọc thẻ EM có bàn phím – Hỗ trợ giao thức Wiegand(W26/W34) – Chuẩn chống bụi IP65. https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-em-co-ban-phim-hikvision-ds-k1802ek
  0 Comments 0 Shares 7277 Views
 • Đầu đọc thẻ Mifare 1 Hikvision DS-K1802M
  #daudocthetu #daudocthe #hikvision #themifare #theproximity #proximity #mifare #kiemsoatcua #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay
  – Đầu đọc thẻ Mifare 1
  – Hỗ trợ giao thức Wiegand(W26/W34)
  – Chuẩn chống bụi IP65.
  https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-mifare-1-hikvision-ds-k1802m
  💥Đầu đọc thẻ Mifare 1 Hikvision DS-K1802M #daudocthetu #daudocthe #hikvision #themifare #theproximity #proximity #mifare #kiemsoatcua #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay – Đầu đọc thẻ Mifare 1 – Hỗ trợ giao thức Wiegand(W26/W34) – Chuẩn chống bụi IP65. https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-mifare-1-hikvision-ds-k1802m
  0 Comments 0 Shares 6440 Views
 • Dịch vụ sửa chữa máy chấm công, kiểm soát cửa
  #maychamcong #kiemsoatcua #suachuamaychamcong #kiemsoatravao #kiemsoatcua #chamcongkiemsoatcua
  Dịch vụ sửa chữa máy chấm công vân tay, thẻ từ, thẻ giấy
  Dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm
  Dịch vụ lắp đặt máy chấm công
  Dịch vụ nâng cấp thay thế phần mềm
  Dịch vụ sửa chữa máy chấm công kiểm soát cửa ra vào
  https://smarttechvn.net/vi/blog/dich-vu-sua-chua-may-cham-cong-kiem-soat-cua
  🤏Dịch vụ sửa chữa máy chấm công, kiểm soát cửa #maychamcong #kiemsoatcua #suachuamaychamcong #kiemsoatravao #kiemsoatcua #chamcongkiemsoatcua ✅Dịch vụ sửa chữa máy chấm công vân tay, thẻ từ, thẻ giấy ✅Dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm ✅Dịch vụ lắp đặt máy chấm công ✅Dịch vụ nâng cấp thay thế phần mềm ✅Dịch vụ sửa chữa máy chấm công kiểm soát cửa ra vào https://smarttechvn.net/vi/blog/dich-vu-sua-chua-may-cham-cong-kiem-soat-cua
  SMARTTECHVN.NET
  Dịch vụ sửa chữa máy chấm công, kiểm soát cửa
  Dịch vụ sửa chữa máy chấm công tại sài gòn, hà nội, bình dương,ninh bình, thái nguyên, bắc ninh,... của tất cả các hãng. Liên hệ : 0942.190.368
  0 Comments 0 Shares 6444 Views
 • Hệ thống kiểm soát ra vào ZKTeco SpeedFace-H5L
  #kiemsoatravao #kiemsoatcua #acesscontrol

  https://smarttechvn.net/vi/products/he-thong-kiem-soat-ra-vao-zkteco-speedface-h5l
  Hệ thống kiểm soát ra vào ZKTeco SpeedFace-H5L #kiemsoatravao #kiemsoatcua #acesscontrol https://smarttechvn.net/vi/products/he-thong-kiem-soat-ra-vao-zkteco-speedface-h5l
  SMARTTECHVN.NET
  Hệ thống kiểm soát ra vào ZKTeco SpeedFace-H5L
  Hệ thống kiểm soát ra vào và chấm công sử dụng ZKTECO SpeedFace-H5L Máy sở hữu bộ nhớ khủng với 3000 Khuôn mặt, 6000 Vân tay và 10000 thẻ cùng bộ nhớ sự kiện đến 100.000 lượt truy cập
  0 Comments 0 Shares 2186 Views
More Results
Sponsored

Đầu đọc độc lập kiểm soát cửa ra vào thẻ từ Rfid tần số 125Khz

Thông số kỹ thuật sản phẩm: Dung lượng người dùng: 1000 thẻ người dùng Kích thước: 120mmx78mm × 22mm (L × W × H) Tần số làm việc: 125KHz hoặc...