Thủy Lưu

Thủy Lưu

Last seen: 10 months ago

Thành viên từ Aug 5, 2022

Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 8.1 vào ngày ...

Kể từ hôm nay, ngày 10 tháng 1 năm 2023, gã khổng lồ công nghệ Microsoft sẽ khôn...