Thảo Trang Phạm Quỳnh

Thảo Trang Phạm Quỳnh

Last seen: 1 year ago

Thành viên từ Jan 12, 2022

iPhone 15 Pro sẽ có ít nhất 6 tính năng độc quyền này

Mặc dù vẫn giữ nguyên kích thước như dòng iPhone 14 hiện tại, nhưng iPhone 15 Pr...