Rael Allen

Rael Allen

Last seen: 2 months ago

Thành viên từ Apr 17, 2022

Đang theo dõi (0)

Người theo dõi (0)

Android
bg
Samsung đã cập nhật các thiết bị này lên Android 12

Samsung đã cập nhật các thiết bị này lên Android 12

Mặc dù Android 12 vẫn là phiên bản còn khá mới mẻ, nhưng hiện đang được các OEM...