Pham Minh Nguyen

Pham Minh Nguyen

Last seen: 3 years ago

Thành viên từ Nov 11, 2020

TƯ DUY TÌM KIẾM ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG TRÊN FACEBOOK

BUÔN CÓ BẠN, BÁN CÓ PHƯỜNG. Ông bà ta bán hàng luôn có các “bạn hàng”, “mối làm ...

Thế hệ Galaxy S tiếp theo cũng loại bỏ cảm biến 3D ToF ...

Rất có thể sau Galaxy Note20, cả flagship Galaxy S tiếp theo cũng sẽ không có cả...