Đầu đọc thẻ EM có bàn phím Hikvision DS-K1802EK
#daudocthetu #daudocthe #hikvision #themifare #theproximity #proximity #mifare #kiemsoatcua #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay
– Đầu đọc thẻ EM có bàn phím
– Hỗ trợ giao thức Wiegand(W26/W34)
– Chuẩn chống bụi IP65.
https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-em-co-ban-phim-hikvision-ds-k1802ek
🎊Đầu đọc thẻ EM có bàn phím Hikvision DS-K1802EK #daudocthetu #daudocthe #hikvision #themifare #theproximity #proximity #mifare #kiemsoatcua #kiemsoatravao #kiemsoatthangmay – Đầu đọc thẻ EM có bàn phím – Hỗ trợ giao thức Wiegand(W26/W34) – Chuẩn chống bụi IP65. https://smarttechvn.net/vi/products/dau-doc-the-em-co-ban-phim-hikvision-ds-k1802ek
0 Comments 0 Shares 2519 Views