Media Encoder CS6 Full Crack Download ĐƠN GIẢN

(Free Appvn)Media Encoder CS6 Full Crack Download ĐƠN GIẢN. Adobe CS6 Master Collection Full Version CS là gói các phần mềm, công cụ chỉnh sửa...

Media Encoder CS6 Full Crack Download ĐƠN GIẢN
Media Encoder CS6 Full Crack Download

Bài viết nên đọc :

B1: Truy cập: https://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/cs6-product-downloads.html 

B2: Tải về phần mềm các bạn cần

B3: Sau khi download và cài đặt phần mềm xong điền key tương ứng của phần mềm ở bên dưới vào

CS6 Design Standard

 • Photoshop CS6
 • Illustrator CS6
 • InDesign CS6
 • Acrobat X Pro
 • Bridge CS6
 • Media Encoder CS6Key:
  Windows: 1408-1551-7746-1230-1606-3819
  Mac: 1408-0923-5852-7233-9858-6163CS6 

Design & Web PremiumPhotoshop CS6 Extended

 • Illustrator CS6
 • InDesign CS6
 • Dreamweaver CS6
 • Flash Professional CS6
 • Acrobat X Pro
 • Bridge CS6
 • Media Encoder CS6
 • Fireworks CS6
  Windows: 1543-1629-9495-4496-3504-3227
  Mac: 1543-0044-1398-4731-9571-1123

CS6 Production PremiumAdobe Premiere Pro CS6

 • After Effects CS6
 • Photoshop CS6 Extended
 • Adobe Audition CS6
 • SpeedGrade CS6 Bridge CS6
 • Prelude CS6
 • Illustrator CS6
 • Encore CS6
 • Flash Professional CS6
 • Media Encoder CS6
  Windows: 1328-1510-8572-2936-9669-5797
  Mac: 1328-0128-1741-7178-5800-0268

CS6 Master CollectionPhotoshop CS6 Extended

 • Illustrator CS6
 • InDesign CS6
 • Acrobat X Pro
 • Flash Professional CS6
 • Flash Builder 4.6 Premium Edition
 • Dreamweaver CS6
 • Fireworks CS6
 • Adobe Premiere Pro CS6
 • After Effects CS6
 • Adobe Audition CS6
 • SpeedGrade CS6
 • Adobe Prelude CS6
 • Encore CS6
 • Bridge CS6
 • Media Encoder CS6
Windows: 1325-1605-7197-6687-3810-3419
Mac: 1325-0649-7811-4978-7504-1029

Key Từng ứng dụng: Tải về tại đây

B3: Khi nhập key phần mềm sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập tài khoản Adobe, nếu các bạn có hãy đăng nhập, nếu không hãy chọn “create a account” để tạo tài khoản mới

Top 5 Bài viết của Tâm Nguyễn Đình đăng :

Ngẫu nhiên :

Liên kết tải xuống