Adobe Bridge CC 2019 Free Download Google Drive

(Free Appvn) Adobe Bridge CC 2019 Google Drive Free Download now and always bro!

Adobe Bridge CC 2019 Free Download Google Drive
Adobe Bridge CC 2019 Free Download Google Drive

more :

Mô tả Adobe Bridge CC 2019 Google Drive:

  • Một ứng dụng áp đặt có thể được sử dụng để quản lý cũng như làm việc với các tệp đa phương tiện.
  • Có thể dễ dàng theo dõi tất cả các video, bài hát cũng như ảnh được lưu trữ trên PC của bạn.
  • Được trang bị với danh mục quy mô đầy đủ cũng như chương trình quản lý phương tiện truyền thông có vẻ tốt và rất dễ dàng để hoạt động cho người mới.
  • Có một chế độ xem nhiều sẽ giúp bạn xác định các tập tin ẩn và sắp xếp chúng theo nhiều cách khác nhau.
  • Có thể thêm nhãn cũng như gán xếp hạng cho tất cả các mục được Adobe Bridge công nhận.
  • Có thể có nhiều cách khác nhau để xử lý siêu dữ liệu và bạn cũng có thể tạo mẫu để giảm bớt công việc của mình.
  • Cũng có thể thực hiện thao tác đổi tên hàng loạt và cũng có thể kiểm soát các mục đa phương tiện được bao gồm trong danh mục cá nhân của bạn.
  • Được trang bị giao diện có thể tùy chỉnh cao, cho phép bạn chọn loại không gian làm việc khác nhau.

Link tải Adobe Bridge các phiên bản:

Bộ tài liệu tự học Adobe Bridge :

Donate MoMo: 0969924576 Donate PayPal : chiasekienthuc1008@gmail.com
Link Dowload
Download file using unlock content with a social share.

Top 5 Posts of Văn Điệp Trịnh :

Note: Was this article helpful to you? Do not forget to rate the article, like and share with your friends and relatives! If you have any questions or want to ask questions, please visit the website: https://sharezoom.net.

Bạn có thắc mắc hay muốn đặt câu hỏi truy cập vào mạng xã hội Sharezoom theo đường liên kết này : https://sharezoom.net để đặt câu hỏi .