Cách thêm Python vào biến Windows PATH

(Free Appvn) Để giúp bạn vượt qua những rắc rối liên quan đến việc thêm Python vào Windows PATH sau khi cài đặt, hãy xem xét các tùy chọn và một vài bước liên quan.

Apr 22, 2022 - 01:30
Apr 21, 2022 - 20:33
 0  34
Cách thêm Python vào biến Windows PATH
Cách thêm Python vào biến Windows PATH

Việc chạy Python từ Terminal thường không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu bạn mới cài đặt Python trên Windows 10 lần đầu tiên, thì việc chạy nó qua Windows Terminal chỉ có thể thực hiện được nếu nó được thêm vào biến môi trường Windows PATH.

Để giúp bạn vượt qua những rắc rối liên quan đến việc thêm Python vào Windows PATH sau khi cài đặt, hãy xem xét các tùy chọn và một vài bước liên quan.

Cách thêm Python vào Windows PATH theo cách thủ công

Trước hết, nếu bạn chưa cài đặt Python trên máy của mình, hãy truy cập trang web python.org để tải xuống và cài đặt phiên bản ưa thích.

Khi Python được cài đặt thành công trên PC, hãy kiểm tra xem nó đã được thêm vào Windows PATH chưa. Mở Terminal và nhập python, sau đó nhấn phím Enter. Lệnh có thể trả về lỗi “‘python’ is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file”. (‘python’ không được nhận dạng là lệnh nội bộ hoặc lệnh bên ngoài, chương trình có thể hoạt động hoặc file batch), cho biết rằng Python chưa được thêm vào biến PATH trên máy.

Để thực thi các chương trình Python từ dòng lệnh, hãy làm theo các bước bên dưới.

Tìm đường dẫn cài đặt Python trên PC

Để thêm Python vào Windows PATH, bạn cần lấy đường dẫn cài đặt của nó. Để làm điều đó, hãy mở thanh tìm kiếm của Windows và nhập python.exe (không nhấn phím Enter). Sau đó nhấp chuột phải vào Python.exe xuất hiện trong menu kết quả và chọn tùy chọn Open file location.

Trong cửa sổ Explorer mở ra, bấm vào thanh thư mục dài ở bên trái thanh tìm kiếm. Đánh dấu và sao chép toàn bộ phần văn bản đường dẫn vào clipboard bằng Ctrl + C. Sau đó tiếp tục các bước tiếp theo bên dưới.

Cách thêm Python vào biến Windows PATH

Tìm đường dẫn cài đặt Python trên PC

Thêm Python vào PATH trong User variables

Để thêm Python vào PATH trong User variables, nhấp chuột phải vào This PC và chọn Properties. Khi ở trong menu Properties, hãy nhấp vào tùy chọn Advanced system settings. Trong cửa sổ tiếp theo, chọn tab Advanced và chọn Environment Variables.

Cách thêm Python vào biến Windows PATH

Chọn Environment Variables

Menu Environment Variables có hai phần riêng biệt: Phần trên được gọi là User variables và phần dưới có tên là System variables. Tuy nhiên, bài viết sẽ chỉ tập trung vào User variables trong trường hợp này.

Trong menu User variables, hãy tìm một biến được gọi là Path. Sau đó, dán đường dẫn bạn đã sao chép trước đó vào tùy chọn Variable value bằng cách sử dụng Ctrl + V và nhấp vào OK.

Tuy nhiên, nếu không thể tìm thấy biến đó, bạn có thể cần phải tạo nó. Để làm điều đó, hãy nhấp vào New. Tiếp theo, trong biểu mẫu Variable name, hãy nhập Path và dán đường dẫn Python của bạn vào trường Variable value.

Cách thêm Python vào biến Windows PATH

Dán đường dẫn Python vào trường Variable value

Quay lại thư mục đường dẫn cài đặt Python và nhấp đúp vào Scripts để mở thư mục đó. Tiếp theo, sao chép đường dẫn của nó từ thanh đường dẫn ở phần trên của cửa sổ (bên cạnh thanh tìm kiếm), giống như bạn đã làm trước đó cho đường dẫn cài đặt Python.

Khi bạn đã sao chép đường dẫn Scripts, hãy quay lại Environment Variables. Tiếp theo, chọn Path variable và nhấp vào Edit. Nhập dấu chấm phẩy sau đường dẫn thực thi Python và dán đường dẫn Scripts bạn vừa sao chép vào sau nó. Sau đó bấm OK.

Thêm Python vào PATH với tùy chọn System Variables

Bạn cũng có thể thêm Python vào PATH System Variables. Mặc dù đây chỉ là một giải pháp thay thế và không cần thiết nếu bạn đã thêm nó trong Users variables.

Để sử dụng tùy chọn System Variables, hãy làm theo các bước ở trên để sao chép đường dẫn Python và đường dẫn Scripts của nó. Sau đó quay trở lại Environment Variables. Tiếp theo, bên trong segment System Variables, định vị một biến có tên là Path. Nhấp vào biến đó và chọn Edit.

Trong cửa sổ tiếp theo xuất hiện, nhấp vào New và dán đường dẫn bạn đã sao chép trước đó vào không gian được mở ra. Lặp lại quá trình đó cho cả đường dẫn Scripts. Tiếp theo, nhấp vào OK và đóng cửa sổ Environment Variables.

Cách thêm Python vào biến Windows PATH

Thêm Python vào PATH với tùy chọn System Variables

Tự động thêm Python vào Windows PATH

Bạn cũng có thể thêm Python vào Windows PATH tự động trong khi cài đặt.

Mặc dù sử dụng phương pháp này không hiệu quả trong mọi trường hợp, nhưng bạn vẫn có thể thử.

Để làm điều đó, hãy nhấp vào file cài đặt và chọn hộp Add Python 3.7 to PATH. Số phiên bản sẽ thay đổi khi cài đặt các phiên bản Python khác nhau.

Chọn hộp đó sẽ tự động thêm Python vào Windows PATH. Điều đó có nghĩa là bạn có thể bắt đầu chạy các lệnh Python thông qua dòng lệnh ngay sau khi cài đặt.

Xác nhận rằng Python được thêm vào Windows PATH

Để xem liệu Python đã được thêm vào Windows PATH hay chưa, hãy mở Terminal và nhập python --version, sau đó nhấn phím Enter. Nếu lệnh trả về phiên bản Python hiện được cài đặt, điều đó có nghĩa là bạn đã thêm nó vào Windows PATH thành công.

Tuy nhiên, để kiểm tra xem bạn đã thêm thư mục Scripts vào Windows PATH chưa, hãy thử chạy gói cài đặt pip trên Terminal, thay thế "package" bằng thư viện ưa thích của bạn. Nếu bạn đã cài đặt Python 2.7.9 trở lên, lệnh sẽ cài đặt gói có tên tương ứng, cho biết rằng bạn cũng đã thêm thành công Scripts của Python vào đường dẫn.

Cách thêm Python vào biến Windows PATH

Xác nhận rằng Python được thêm vào Windows PATH

xem thêm :

Top 5 Bài viết của Dần Trân :

Cảm xúc của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow